Evaluarea riscurilor

De ce trebuie efectuată evaluarea riscurilor?

 
 • Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.
 • Ajută la diminuarea posibilităţii de accidentare a lucrătorilor şi de afectare a mediului ca urmare a activităţilor legate de muncă.
 • Ajută, de asemena, la menţinerea competitivităţii şi productivităţii întreprinderii.

Prin urmare obligațiile majore cu privire la evaluarea riscurilor, pentru angajatori sunt:

 
 • Să organizeze evaluarea riscurilor;
 • Să participe la evaluarea riscului (sau prin reprezentantul său legal) și să pună în aplicare măsurile de prevenire și protectie rezultate în urma evaluării;
 • Să selecteze persoana/persoanele care efectuează evaluarea, asigurându-se de competența lor;
 • Să se consulte cu lucrătorii și/sau reprezentanții săi în legătură cu organizarea evaluării riscurilor și cu persoanele care efectuează evaluarea;
 • Să se asigure ca elaborarea fișelor de evaluare a riscurilor a fost realizată și prin consultarea lucrătorilor și/sau reprezentanții lor;
 • Să se asigure că toate persoanele afectate de riscuri sunt informate în legatură cu pericolele la care ar putea fi expuse, precum și măsurile de protecție luate pentru îndepartarea acestora.

Evaluarea riscurilor este un proces dinamic care permite angajatorilor implementarea unei politici pro-active cu privire la gestionarea riscurilor la locul de muncă și cuprinde:

 

 • Analiza tuturor activităților desfășurate și a proceselor tehnologice folosite;
 • Identificarea factorilor de risc pentru fiecare componentă a sistemului de muncă din cadrul locului de muncă analizat: lucrător, sarcina de muncă, mijloace de muncă, mediul de lucru;
 • Cuantificarea și ierarhizarea riscurilor identificate permițând în final stabilirea unor masuri de prevenire eficiente, cu aplicare imediată sau de perspectivă, prioritatea aplicării lor fiind dictată de nivelul de risc atribuit fiecărui factor de risc identificat.
 • Culegerea datelor privind accidente de muncă și boli profesionale din ultimii ani;
 • Completarea fișei de evaluare pentru fiecare loc de muncă;
 • Intocmirea listei de măsuri propuse pentru pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă;

Este mai eficient şi eficace prevenirea producerii unui incident sau accident la locul de muncă, decât suportarea consecinţelor acestuia!

 

Str. Aristide Demetriade nr. 1-3, TImisoara
Copyright © 2023 Guidance SSM S.R.L.