Istructiuni proprii (IPSSM)

Instruirea în domeniul securității şi sănătății în muncă are ca scop însuşirea cunoştințelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă ale lucrătorilor și cuprinde 3 faze:

 

  1. a) instruirea introductiv-generală;
  2. b) instruirea la locul de muncă;
  3. c) instruirea periodică.

Fiecare angajator are obligația să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.

Lucrătorii trebuie să primească toate informaţiile necesare privind riscurile pentru SSM, măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii astfel:

 

– la angajare;

– la schimbarea locului de muncă/la transfer;

– la introducerea unui nou echipament de muncă sau modificări ale echipamentului existent,

– la introducerea unei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

– la executarea unor lucrări speciale.

 

Instrucțiunile proprii de SSM reprezintă documente care se elaborează pentru a oferi informații privind desfășurarea unei activități la un post de lucru/loc de muncă, în conditii de siguranță.

O mare parte a incidentelor periculoase, accidentelor de muncă și a bolilor profesionale sunt legate în mod direct sau indirect de lipsa instrucțiunilor proprii de SSM adecvate!

 

Instrucțiunile proprii de SSM creează premizele asigurării unui mediu de muncă sigur și sănătos, prin:

 

  • Furnizarea informațiilor necesare cu privire la pericolele la care lucrătorii pot fi expuși în timpul desfășurării activității la postul de lucru/ locul de muncă;
  • Identificarea cu o mai mare ușurință de către lucrători a pericolelor și a riscurilor de la locurile de muncă la care sunt supusi;
  • Însușirea de către lucrători a informațiilor și cunoștințelor privind lucrul în condiții de securitate și sănătate, formarea deprinderilor acestora privind lucrul în siguranță;
  • Responsabilizarea lucrătorilor privind desfășurarea activității de muncă fără a-și pune în pericol viața și sănătatea lor și a celor din jur;
  • Creșterea capacității lucrătorilor de a gestiona situațiile periculoase respectiv situațiile de urgență;
  • Dezvoltarea unei deprinderilor de prevenire care face ca desfășurarea activității în siguranță să devină o obișnuință pentru angajati.

 

Informarea și instruirea lucrătorilor în baza instrucțiunilor proprii de SSM conduc, implicit, la reducerea costurilor umane și financiare datorate incidentelor periculoase,  accidentelor de muncă și bolilor profesionale

 

IMPORTANT! Instrucțiunile propri SSM sunt eficiente doar dacă, în prealabil, au fost evaluate toate riscurile cu privire la desfășurarea activității la postul/locul de muncă

Str. Aristide Demetriade nr. 1-3, TImisoara
Copyright © 2023 Guidance SSM S.R.L.