Documentatia PSI

Documentatia PSI cuprinde:

 • Elaborarea sau actualizarea, după caz, a documentelor prin care se stabilesc atribuții și răspunderi din punct de vedere al situațiilor de urgență (dispoziții/decizii interne, acte de autoritate)
 • Se impune elaborarea de instrucțiuni proprii pentru aplicarea reglementarilor referitoare la situațiile de urgență, în conformitate cu Legea 307/2006, ținând seama de particularitățile unității, precum și ale locurilor de muncă din cadrul acesteia.
 • Planificarea instructajelor periodice și testarea angajaților privind regulile de PSI
 • Efectuarea instructajului și întocmirea fiselor individuale de instructaj referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor
 • Tematica anuală pentru toate fazele de instruire
 • Elaborarea de instrucțiuni specifice fiecărui loc de munca cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor
 • Întocmirea planurilor de evacuare, organizarea apărării împotriva incendiilor
 • Orice alte documente specifice activității de prevenire și stingere a incendiilor necesare conform legislației de specialitate, în vigoare
 • Reprezentarea beneficiarului în cazul controalelor efectuate de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Scopurile activității de prevenire:

 • Asigurarea respectării prevederilor actelor normative și a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă
 • Identificarea, evaluarea și analiza pericolelor potențiale prin aprecierea probabilității de apariție a lor și a consecințelor pe care le presupun pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale
 • Conștientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informații între personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat și alte persoane interesate și/sau implicate
 • Informarea angajaților privind pericolele potențiale de risc și modul de comportare în caz de incendiu și în alte situații de urgență
Str. Aristide Demetriade nr. 1-3, TImisoara
Copyright © 2023 Guidance SSM S.R.L.