Documentatia SSM

Documentatia pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) cuprinde:

 • Elaborarea de tematici specifice pentru fiecare activitate și pentru toate fazele de instruire
 • Program de instruire-testare la nivelul societășii în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Stabilirea periodicității instruirii pentru fiecare loc de muncă;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii și/sau unității
 • Elaborarea planului de prevenire și protecție, propriu societății, pe baza evaluării riscurilor de accidentare și a riscurilor de boli profesionale identificate pentru fiecare post de lucru, a activităților desfașurate și a echipamentelor de muncă utilizate
 • Evidența meseriilor și a profesiilor cu grade ridicate de risc
 • Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.
 • Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 • Implementarea normativului de acordare a echipamentrului de protecție
 • Evidența accidentelor de muncă, a incidentelor periculoase și a bolilor profesionale
 • Organizarea comitetului de securitate și sănătate în muncă (unde este cazul)
 • Instrucțiuni proprii de sănătate și securitate în muncă
 • Instrucțiuni de prim ajutor
 • Planul de acțiune în caz de pericol grav și iminent
 • Semnalizarea la locul de muncă a pericolelor de accidentare, a căilor de evacuare, amplasarea truselor de prim ajutor;
 • Propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori

Documentația de specialitate are drept scop:

 • implementarea măsurilor de bune practici SSM
 • conștientizarea angajatilor privind riscurile procesului de muncă
 • identificarea și evaluarea pericolelor
 • diminuarea și/sau controlul riscurilor
 • propune măsurile ce trebuie luate pentru diminuarea/înlăturarea și controlul riscurilor sesizate
Str. Aristide Demetriade nr. 1-3, TImisoara
Copyright © 2023 Guidance SSM S.R.L.