Echipament individual de protectie (EIP)

Echipamentul Individual de Protecţie (EIP) se înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.

Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.

Echipamentul individual de protecţie (EIP) trebuie în principiu să fie folosit doar de o singură persoană. Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecţie de către mai multe persoane, se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că această utilizare nu creează diferiţilor utilizatori nicio problemă de sănătate sau de igienă.

Orice echipament individual de protecţie (EIP) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuşi la un risc mărit;
  2. să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă
  3. să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului;
  4. să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare.

Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie, în special durata purtării, sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrător şi de performanţa echipamentului individual de protecţie.

Echipamentul individual de protecţie (EIP) se distribuie gratuit de angajator, care asigură buna sa funcţionare şi o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreţinerii, reparării şi înlocuirilor necesare.

Str. Aristide Demetriade nr. 1-3, TImisoara
Copyright © 2023 Guidance SSM S.R.L.